Ceník

Každý výdělečně činný člen klubu platí jednou za rok příspěvek ve výši 600,- Kč.

 

Každý nevýdělečně činný (dítě, student, invalida, důchodce) člen klubu platí jednou za rok příspěvek ve výši 300,- Kč.

 

Z klubových prostředků jsou hrazeny:

- příspěvky a poplatky Šachovému svazu České republiky,

- příspěvky a poplatky Šachovému svazu Olomouckého kraje,

- náklady spojené se soutěžemi družstev (zejména cestovné).

 

Z vlastních prostředků si každý člen klubu hradí startovné a cestovné na turnajích jednotlivců.